Polarzonernas klimat

Varför är egentligen Antarktis alltid så kallt? Hur länge varar polarnatten på vintern? Och varför kan man inte stöta på pingviner vid nordpolen? Den här filmen handlar om polarzonernas klimat.

Läs mer

Tempererade klimatzoner

Jordens olika klimat brukar delas upp i olika klimatzoner: Den tropiska klimatzonen, subtropiska klimatzoner, tempererade klimatzoner och polarzonerna. Klimatzonernas skillnader beror främst på hur solstrålarna träffar jorden.

Läs mer

Världens klimatzoner

Hur kommer det sig att det är varmt på vissa platser på jorden, samtidigt som det snöar på andra? Och hur hänger det ihop med jordens position i förhållande till solen? Den här filmen handlar om klimatzoner.

Läs mer