I den här filmen får du lära dig om myggor.

Filmfakta

Längd: 4 minuter
Målgrupp: Från 9 år
Ämne: Biologi / Djur och natur / Djur
Engelsk version: Mosquitos – annoying animals

Myggor

Malaria

De flesta av oss har säkert varit med om hur en vacker sommarkväll plötsligt förvandlas till en plåga för att man plötsligt blir attackerad av en svärm hungriga myggor. Men varför är det bara honmyggorna som sticker oss? Och hur kommer det sig att man brukar säga att myggan är det farligaste djuret i världen? Och varför vore det en dålig idé om myggorna utrotades helt, när dom ju är så irriterande? Detta och mycket annat får du svar på i denna film, som handlar om just mygg.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Myggor – Jobbiga djur ingår i en serie utbildningsklipp där du även kan se Kackerlackor – Jobbiga djur, Råttor – Jobbiga djur och Fästingar – Jobbiga djur.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Myggor - Jobbiga djur