I den här filmen får du lära dig om DNA.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: DNA

DNA

Gener

Alla levande organismer bär runt på en ritning av sig själva. Den finns inne i kärnan av varje cell i deras kropp och kallas DNA. Våra arvsanlag – generna – sitter som koder på DNA-molekylen och påverkar utseende, egenskaper och funktioner i kroppen. Den här filmen handlar om vad DNA är och hur det fungerar.

Du får till exempel lära dig att DNA består av kemiska byggstenar – kvävebaser, som kombineras i bestämda par och att DNA används för att tillverka proteiner som har olika funktioner i kroppen, inklusive påverkan på humöret. Du får också veta att de långa DNA-trådarna lindas upp i kromosomer och delas i samband med celldelning. Slutligen tar vi upp hur DNA också kan ge upphov till etiska dilemman i samhället.

Filmen finna i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

DNA