I den här filmen får du lära dig om elektricitetens historia.

Filmfakta

Längd: 7 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Fysik / El och energi
Engelsk version: History of Electricity

Elektricitet

Elektricitetens historia började långt innan den moderna eran, med upptäckten av statisk elektricitet i det antika Grekland. I den här filmen berättar vi om hur elektriciteten sedan har kommit att revolutionera utvecklingen.

Betydelsefulla vetenskapliga framsteg gjordes under 1600- och 1700-talen, som Benjamin Franklins upptäckt av positiva och negativa laddningar. På 1800-talet presenterade Alessandro Volta det första elektrokemiska batteriet och lite senare bidrog Thomas Edison och Nikola med uppfinningar som glödlampan och växelströmmen. Idag produceras elektricitet främst från fossila bränslen, men förnybara energikällor som sol- och vindkraft växer i betydelse, med fokus på hållbarhet och effektivitet.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Elektricitetens historia