I den här filmen får du lära dig om dominanta och recessiva anlag.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: Dominant and Recessive Genes

Gener

Genetik

Alla levande organismer har cellkärnor med kromosomer som innehåller gener för olika egenskaper. I den här filmen förklarar vi innebörden av dominanta och recessiva anlag.

Du får lära dig att vissa anlag är dominanta över andra, som lockigt hår över rakt hår, och bruna ögon över blå ögon. Med ett korsningsschema får du se vilka olika kombinationer av anlag som är möjliga, och hur stor chansen är för dem. Schemat visar att det går att få egenskaper som inte syns hos någon av föräldrarna, som att två svarta kaniner kan få en vit unge.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Dominanta och recessiva anlag