I den här filmen får vi lära oss om världsdelen Nordamerika.

Filmfakta

Längd: 10 minuter
Målgrupp: Från 14 år
Ämne: Geografi / Amerika

Nordamerika

Amerika

Världsdelarna

I den här filmen får vi en översikt över världsdelens natur, klimat, historia, befolkning och resurser. Vi åker även på en rundresa och besöker några av Nordamerikas länder. Där får vi bland annat se de mäktiga Niagarafallen och vampyrfladdermöss!

Visste du att på Grönland är medeltemperaturen kallare än 0 °C under åtta av årets tolv månader och att en tapir väger lika mycket som en tiger?

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!