I den här filmen får du lära dig om den slutna kretsen.

Filmfakta

Längd: 6 minuter
Målgrupp: Från 9 år
Ämne: Fysik / El och energi
Engelsk version: The Closed Circuit

Elektricitet

Elektroner

Vi använder elektricitet hela tiden i vårt dagliga liv, kanske utan att alltid tänka så mycket på det. I den här filmen kommer du att få veta vad som verkligen händer när du sätter på en lampa eller startar en elektrisk apparat.

Vi kommer att titta närmare på de minsta byggstenarna – atomerna, och undersöka hur elektricitet skapas när det sker en rörelse av negativt laddade elektroner. Filmen visar de olika steg som krävs för att skapa en sluten krets – en strömkälla, ledningar och minst en komponent, för att på så sätt skapa elektrisk ström. Du kommer att lära dig att alla mer avancerade elektriska kretsar fungerar på samma sätt, de är en väg för elektriciteten att strömma.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Den slutna kretsen