Introduktion SLI Play

Vill ni ha en kostnadsfri introduktion? Kontakta oss så bokar vi in en visning, digitalt eller på plats hos er. Kontakta Staffan Hansson på epost: staffan@slieducation.se eller tel: 0143-55 21 03.

FN-dagen 24 oktober

Barns rättigheter, jämlikhet och de globala målen. På SLI Play finns filmer och utbildningsklipp om FN, barnkonventionen och globala målen.

Eduklips på SLI Play

Nu finns Eduklips på SLI Play. Hundratals pedagogiska utbildningsklipp med tillhörande arbetsmaterial.