I den här filmen får du lära dig om världens klimatzoner.

Filmfakta

Längd: 6 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Geografi / Klimat och vegetation
Engelsk version: World Climate Zones

Klimat

Regnskogar

Klimatzoner

Subtropiska klimatzoner

Medelhavsklimat

Öknar

Savanner

Tropiska klimatzonen

Tempererade klimatzoner

Polarzoner

Inlandsklimat

Kustklimat

Hur kommer det sig att det är varmt på vissa platser på jorden, samtidigt som det snöar på andra? Och hur hänger det ihop med jordens position i förhållande till solen? Den här filmen handlar om världens klimatzoner.

Du kommer få reda på att klimat beskriver hur vädret är på en viss plats under en längre tid, och att jordens olika klimat beror på att solstrålarna träffar jordklotet ur olika vinklar. Du kommer också få veta att det finns fyra olika sorters klimatzoner: Den tropiska zonen, de subtropiska zonerna, de tempererade zonerna och polarzonerna. Slutligen kommer vi in på hur människans aktiviteter kan påverka klimaten runtom i världen.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Världens klimatzoner