Förstå elektrokemi med vår nya film inom kemi och lär dig mer om sjukdomar hos äldre i filmen — Vi lär oss om: Sjukdomar hos äldre.

Elektrokemi/Electrochemistry
Hur kan man med hjälp av två metallstavar i en saltlösning skapa elektrisk ström? Hur fungerar egentligen ett vanligt batteri? Och varför kallas vissa metaller för ädla metaller? Den här filmen handlar om elektrokemi, som studerar sambandet mellan kemiska reaktioner och elektrisk ström.

Du får bland annat lära dig att ett alkaliskt batteri är ett galvaniskt element och att ädla metaller tar upp elektroner medan oädla metaller lämnar ifrån sig dem. Du får också veta att elektrolys är en process där man använder elektricitet för att starta en kemisk reaktion, och vi visar hur ämnen som aluminium och koppar framställs med hjälp av elektrolys.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 8 minuter.

Vi lär oss om: Sjukdomar hos äldre
Att åldras är en naturlig del av livet. Men när vi blir äldre finns det en större risk att drabbas av vissa sjukdomar eller besvär. I den här filmen ska vi tillsammans med en professor i geriatrik titta närmare på några av dessa sjukdomar.

Vi inleder filmen med att undersöka vad som händer i kroppen när vi blir äldre. Sedan fördjupar vi oss i sjukdomarna; Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, benskörhet och artros.

Vi lär oss hur sjukdomarna påverkar kroppen, vilka symtom de kan ge och vilka behandlingar eller sätt att lindra besvären som finns.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 16 minuter.