I den här filmen får du lära dig om den tropiska klimatzonen.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Geografi / Klimat och vegetation
Engelsk version: The tropical climate zone

Klimat

Regnskogar

Klimatzoner

Savanner

Tropiska klimatzonen

Ekvatorn

Varför finns det olika klimat på vår jord? Varför är det alltid så hett omkring ekvatorn? Och hur kan regnskogar och savanner existera i samma klimatzon när de är så olika?

Den här filmen handlar om den tropiska klimatzonen, som sträcker sig runt jordens mittlinje. I den här zonen är det alltid varmt, eftersom solens strålar träffar marken här jämnt och rakt på, hela året om. Du kommer bland annat lära dig hur naturtypen savann skiljer sig från en regnskog, och även få reda på att regnskogen är hem åt hälften av alla djur- och växtarter som finns på jorden.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Den tropiska klimatzonen