I den här filmen får du lära dig om tempererade klimatzoner.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Geografi / Klimat och vegetation
Engelsk version: Temperate Climate Zones

Klimat

Inlandsklimat

Klimatzoner

Tempererade klimatzoner

Kustklimat

Jordens olika klimat brukar delas upp i olika klimatzoner: Den tropiska klimatzonen, subtropiska klimatzoner, tempererade klimatzoner och polarzonerna. Klimatzonernas skillnader beror främst på hur solstrålarna träffar jorden.

Den här filmen handlar om de tempererade klimatzonerna. De utmärker sig av stora temperaturskillnader och tydliga årstider. Somrarna är varma, men inte lika långa som i de subtropiska zonerna. Vintrarna är kalla och ofta snöiga. I filmen får du bland annat lära dig varför de tempererade klimatzonerna huvudsakligen finns på norra halvklotet, vad barrskogsbältet är för något, samt skillnaden på kustklimat och inlandsklimat.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Tempererade klimatzoner