I den här filmen får du lära dig om subtropiska klimatzoner.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Geografi / Klimat och vegetation
Engelsk version: The subtropical climate zones

Klimat

Öknar

Klimatzoner

Subtropiska klimatzoner

Medelhavsklimat

Jordens olika klimat brukar delas upp i olika klimatzoner: Den tropiska zonen, de subtropiska zonerna, de tempererade zonerna och polarzonerna. Klimatzonernas skillnader beror främst på hur solstrålarna träffar jorden.

Den här filmen handlar om de subtropiska klimatzonerna, som ligger på varsin sida av den tropiska zonen. Den utmärker sig med sina långa soliga somrar och korta milda vintrar. Du kommer t ex få lära dig hur medelhavsklimatet skiljer sig från det torra klimatet i öken- och stäpplandskap, och även hur det kommer sig att det blir så varmt i en öken om dagen, medan nätterna kan bli riktigt kalla.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Subtropiska klimatzoner