Hem Facebook Följ oss på Facebook!
E-post:   Lösenord:      Beställ nyhetsbrev

Ny film om vatten

I många år ansåg vi att det fanns obegränsat med vatten. Verkligheten har kommit ikapp oss och våra grundvattennivåer har sjunkit. I den här filmen får vi veta mer om vårt vatten och vad vi kan göra för att spara på vattnet.

Färskvatten – vårt viktigaste livsmedel

Demokratins milstolpar

I västvärlden tar vi kanske demokratin för givet, men dess historia är relativt kort. I många länder lever människor fortfarande under envåldshärskare och diktatorer som kanske gripit makten genom en militärkupp. Filmen Demokratins milstolpar visar hur demokratin har utvecklats.

Artificiell intelligens

Smarta robotar och artificiell intelligens. Det är inte längre en fråga om det kommer att ske, utan hur snart det sker. I den här filmen utforskas AI:s historia och de svåra frågor vi redan ställs inför när det gäller den artificiella intelligensens utveckling.

AI: Artificiell intelligens