logo_200_eduflix

Eduflix producerar svenska korta filmer (4–5 minuter) som följer läroplanen. De kan användas i olika utbildningsmoment, från introduktion i ett ämne, till övning inför prov.

Vi har många korta filmer, främst inom naturorienterande ämnen. Varje skolvecka släpper vi minst en ny film från Eduflix.

Alla filmer från Eduflix finns i en svensk och en engelsk version.