logo_200_etsmedia

ETS Media erbjuder dokumentärer som riktar sig till högstadium och gymnasium, samt spelfilmer för alla åldrar. Filmerna är kopplade till läroplanen och många även till de Globala målen. Varje film kompletteras med en längre fördjupande filmhandledning.

Filmerna ska ge en inblick i aktuella samhällsfrågor, ge nya perspektiv på historiska händelser samt uppmuntra eleverna till diskussion och reflektion. Vi vill stimulera eleverna till ett kritiskt tänkande.