logo_200_kunskapsmedia

Kunskapsmedia producerar och distribuerar utbildningsfilmer för skolan. Filmerna kan handla om allt från tekniska lösningar till kroppens funktioner och kemiska kretslopp. Utbudet är brett med filmer i de flesta skolämnen, för förskolan upp till gymnasiet.

Filmerna är ca 15 minuter långa för att smidigt kunna användas under en lektion. Varje film har en tydlig koppling till den svenska läroplanen. Med pedagogiska animationer och grafik, kapitelindelningar och handledningar till filmerna.

Vårt mål att förbättra och underlätta inlärningen hos eleverna.