logo_200_eduklips

Utbildningsklipp är ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något – även när tiden är knapp.

Eduklips har utbildningsklipp inom de flesta skolämnen, för grundskola och gymnasium. Alla de korta faktafilmerna (3–6 minuter) har en tydlig koppling till den svenska läroplanen.

Till utbildningsklippen finns pedagogiska verktyg som till exempel Klippkoll, Eduklips minilektion (GOTD) och Undersök djuret.