I den här filmen får du lära dig om svenska våtmarker.

Filmfakta

Längd: 6 minuter
Målgrupp: Från 10 år
Ämne: Biologi / Djur och natur / Ekosystem

Naturer

Miljöer

Globala målen: Mål 15

Svenska våtmarker har stor biologisk mångfald och är enormt viktiga för ekosystem och näringsvävar. I Sverige har det historiskt funnits gott om våtmarker, men de senaste hundra åren har många av dem torrlagts.

I det här utbildningsklippet får du bland annat veta vad våtmarker är, var de finns och vilken påverkan de har på miljön. Du får även veta varför det har blivit allt viktigare att återställa svenska våtmarker genom att återväta dem.

Till utbildningsklippet finns pedagogiskt material som klippkoll och Kahoot!

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Svenska våtmarker