I den här filmen får du lära dig om växtförädling och djurförädling.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Biologi / Genetik och genteknik
Engelsk version: Plant and Animal Breeding

Odling

Avel

Så länge människor har odlat växter och haft tamdjur har vi medvetet försökt påverka de ärftliga egenskaperna hos växter och djur. Denna praxis kallas växtförädling och djurförädling. Den här filmen tar med dig på en resa där du kommer att få en introduktion i olika metoder inom detta område. Från traditionella metoder, som urvalsmetoden, korsningsförädling och insemination, till moderna metoder som genteknik, vilket möjliggör en direkt överföring av gener och egenskaper mellan levande organismer.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Växtförädling och djurförädling