I den här filmen får du lära dig om Romarrikets byggnadskonst.

Filmfakta

Längd: 5 minuter
Målgrupp: Från 13 år
Ämne: Historia / Forntid och medeltid / Antiken
Ämne: Teknik / Materiallära
Ämne: Teknik / Byggnadsteknik

Romare

De första bebyggelserna i romarriket var bondbyar, som senare växte till städer. Romarna var tidiga med att anlägga torg och bygga stenhus. Fontäner, kupolvalv och tempel är alla arv från romarriket.

I det här utbildningsklippet tittar vi på några av romarnas byggnadskonstruktioner och ser vad som gör dem speciella. Du får även en snabb överblick över hur de använde material som glas, marmor och cement.

Till utbildningsklippet finns pedagogiskt material som klippkoll och Kahoot!

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Romarrikets byggnadskonst