I den här filmen får du lära dig om Alexander den store.

Filmfakta

Längd: 4 minuter
Målgrupp: Från 13 år
Ämne: Historia / Forntid och medeltid / Antiken

Alexander den store 356 f.kr.-323 f.kr.

Alexander den store var en makedonisk kung som ledde sina soldater i erövringen av det väldiga perserriket. Han skapade ett av antikens största riken, som sträckte sig från Medelhavet till Indien.

Utbildningsklippet berättar övergripande om Alexander den stores liv och gör nedslag i några av de centrala händelser som gjorde honom berömd.

Till utbildningsklippet finns pedagogiskt material som klippkoll och Kahoot!

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Alexander den store