I den här filmen får du lära dig om Polarzonernas klimat.

Filmfakta

Längd: 6 minuter
Målgrupp: Från 11 år
Ämne: Geografi / Klimat och vegetation
Engelsk version: The Polar climate zones

Klimat

Glaciärer

Klimatzoner

Polarområden

Nordpolen

Sydpolen

Polarzoner

Varför är egentligen Antarktis alltid så kallt? Hur länge varar polarnatten på vintern? Och varför kan man inte stöta på pingviner vid nordpolen? Den här filmen handlar om polarzonernas klimat.

Du kommer lära dig att orsaken till det kalla klimatet vid polerna beror på att solens strålar träffar jorden så snett här, vilket gör att de sprids ut över ett större område än på varmare platser på jorden. Du kommer också få reda på vilka djur som kan överleva i den extrema kylan vid polerna, och vad en tundra består av. Slutligen kommer du få reda på att nordpolen består av is, medan sydpolen är en kontinent med höga bergskedjor.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Filmen hittar du på SLI Play

Om du har abonnemang på SLI Education så hittar du filmen i vårt sortiment.

Vill du prova på vår tjänst? Ansök om ett provkonto här!

Se filmen här!

Polarzonernas klimat