Barns rättigheter, jämlikhet och de globala målen. På SLI Play finns filmer och utbildningsklipp om FN, barnkonventionen och globala målen.

Vi har fyllt på sortimentet med två nya filmer och två nya utbildningsklipp som passar för FN-dagen. På SLI Play har vi gjort två samlingar med filmer, en om FN och en där vi har samlat korta filmer om globala målen för barn. Under Tema – Samhällskunskap hittar du tema om FN.

Nyheter på SLI Play:
FN – för fred i världen
Krig och fred
Barnkonventionen – om barns rättigheter (Utbildningsklipp)
FN – Förenta nationerna (Utbildningsklipp)

Samlingar på SLI Play:
FN-dagen
17 Globala målen för barn

Tema Samhällskunskap: FN