Teknikhistoria: Läkarvetenskapens framsteg, hittar du bland våra nya filmtitlar. I den här filmen undersöker vi några olika uppfinningar inom sjukvården, till exempel röntgen.

Teknikhistoria: Läkarvetenskapens framsteg
Teknikhistorien är fylld av uppfinningar som har inneburit stora revolutionerande framsteg i mänsklighetens historia. Teknik handlar om människans strävan efter utveckling. Det handlar om att tillverka, använda och förbättra!

I den här filmen undersöker vi några olika uppfinningar inom sjukvården: röntgen, respirator, ultraljud och defibrillator. Vi lär oss om bakgrunden till och uppkomsten av uppfinningarna och de människor som stod bakom teknikutvecklingen.

Hur gick det till när röntgenstrålningen upptäcktes? Vad var järnlungan för något? Hur kan fladdermöss ses som en inspiration till att ultraljudet uppfanns? Varför stötte den första defibrillatorn som kunde användas utanpå kroppen på motstånd? Det ska vi ta reda på i den här filmen om läkarvetenskapens framsteg.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 16 minuter.

Bergarternas kretslopp/The Rock cycle
Vår jord består av olika bergarter, som alla ingår i en oerhört långsam process som kallas det geologiska kretsloppet, där bergarter bildas, förändras och återskapas.

I den här filmen går vi igenom denna process och du får lära dig mer om hur olika bergarter bildas. till exempel att magmatiska bergarter bildas från smält magma, att sedimentära bergarter uppkommer när sediment pressas ihop på havsbotten, och att metamorfa bergarter bildas genom omvandling av andra befintliga bergarter. Till sist visar vi också hur de tektoniska plattorna ingår i detta kretslopp.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 6 minuter.