Nu finns en ny film i serien ”Människokroppen”. I den här filmen undersöker vi nervsystemet. Den här veckan har vi också släppt filmen ”Hbtq, binär, cis, transsexuell – vad menas med det?” och en film om kartprojektioner.

Människokroppen: Nervsystemet
I den här filmen undersöker vi nervsystemet. Det är hjärnan som bestämmer det mesta som händer i din kropp. Den tar emot intryck utifrån och får signaler från kroppens inre organ. I filmen lär vi oss om storhjärnan, mellanhjärnan, lillhjärnan och hjärnstammen och deras viktiga funktioner.

Vi tittar närmare på hur nerver och nervceller ser ut, samt undersöker det centrala och det perifera nervsystemet. Filmen visar deras egenskaper och funktioner, med fokus på den viktiga roll de spelar i människokroppens komplexa nervsystem.

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 14 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Hbtq, binär, cis, transsexuell – vad menas med det?
Vårt samhälle baseras på normer, alltså oskrivna regler hur saker ska vara. Exempel på det är tvåkönsnormen och cis-normen. De normerna utgår från att det bara finns två kön och att alla människor förväntas vara nöjda med det kön de fick när de föddes. Hbtq-personer bryter på olika sätt mot en eller flera av dessa normer. Det kan innebära att man blir sämre behandlad eller i värsta fall diskriminerad.

I filmen går vi igenom olika ords betydelse och innebörd som t ex hbtq, binär, cis, binär, icke binär. Med animationer förklaras dessa ord och deras innebörd på ett enkelt sätt.

Målgrupp: från 12 år, Speltid: 10 minuter.

Kartprojektioner/Map projections
En kartprojektion är en avbildning av jordklotet på en platt yta. Eftersom man inte kan avbilda en krökt form exakt rätt på en plan yta så uppstår det olika avbildningsfel. Därför har man utvecklat olika sorters kartprojektioner för olika användningsområden.

I den här filmen får du veta mer om hur de olika kartprojektionerna används och vilka begränsningar de har. Du får bland annat lära dig att det bara är en karta på en jordglob som visar hela jordytan rätt, och att en kartprojektion antingen visar ytan rätt eller formen rätt, men inte båda samtidigt.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.