Ett nytt utbildningsklipp om Gustav Vasa finns nu tillgängligt. Bland veckans filmer finns också serien ”Gud som haver barnen kär” och en film om geografiska informationssystem, GIS.

Gud som haver barnen kär
Gud som haver barnen kär är en serie i fem delar om barn som blivit skrämda och farit illa av den religion deras föräldrar valt åt dem.

Serien består av:
Gud som haver barnen kär – Det är fruktansvärt varmt i helvetet (del 1)
Gud som haver barnen kär – Gud hör alla syndiga tankar (del 2)
Gud som haver barnen kär – Om du sviker Gud förlorar du din familj (del 3)
Gud som haver barnen kär – När Gud går före barnen (del 4)
Gud som haver barnen kär – När ingen hör dig skrika (del 5)

Programledare är Anna Lindman, bland annat känd från serien Från Sverige till himlen.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 30 minuter.

GIS – Geografiska informationssystem/GIS – Geografical information systems
Om du vill ta reda på om det är mycket trafik på den vägsträcka du ska åka så kanske du tar upp mobilen för att se efter om det är långa köer. Kartan med trafikinformationen är ett exempel på ett GIS. Ett Geografiskt Informationssystem (GIS) bygger i grunden på att hela vår jord är indelad i ett gradnät. Det kopplar samman digital information med en geografisk plats.

I den här filmen får du veta mer om hur GIS fungerar. Du får bland annat lära dig att GIS bara kan finnas i digitala miljöer, och att den behandlar och visualiserar information från olika digitala plattformar, samt att den kan visa både insamlad information och information som visas i realtid.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Gustav Vasa
Många av er har nog redan hört talas om Gustav Vasa, som var kung för 500 år sedan – men vem var han…? I det här utbildningsklippet målar vi upp de viktigaste händelserna i kungens liv och berättar om vad som gjorde honom speciell. Vi tar även upp varför så många känner till Gustav Vasa idag.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 6 minuter.

Till utbildningsklippet finns pedagogiskt material som klippkoll och Kahoot!