År 2050 kommer mänskligheten att uppgå till 9 miljarder människor. Mer än 70 % av världens befolkning kommer då att bo i en storstad. Vilka är utmaningarna vi står inför och hur ska vi kunna möta dem? Nu finns dokumentären, Framtidens stad – för en hållbar utveckling, på SLI Play. Vi vill också tipsa om en nyproducerad film om ryggradslösa djur och utbildningsklippet, Koreakriget – när Korea blev ett delat land.

Framtidens stad – för en hållbar utveckling
År 2050 kommer mänskligheten att uppgå till 9 miljarder människor. Mer än 70 % av världens befolkning kommer då att bo i en storstad. Detta kommer att bli 2000-talets största utmaning. I denna dokumentär besöker vi städer runt om i världen som på olika sätt behöver möta och förbereda sig på de förändringar som redan nu har börjat ske. Vilka är utmaningarna vi står inför och hur ska vi kunna möta dem? Boken Stadens triumf, skriven av Edward Glaeser, var utlösaren och inspirationen till denna dokumentär. Glaeser pekar ut en stor del av de konflikter som städer står inför, nu och i framtiden. Målgrupp: från 14 år, Speltid: 53 minuter.

Ryggradslösa djur/Invertebrates
Ungefär 97 procent av alla kända arter är ryggradslösa. Till de ryggradslösa djuren räknas: encelliga djur, svampdjur, nässeldjur, tagghudingar, blötdjur, maskar och leddjur. Den här filmen ger en översikt av de olika grupperna inom ryggradslösa djur och vad som kännetecknar dem. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 6 minuter.

Koreakriget – när Korea blev ett delat land
1950 utbröt Koreakriget, som delade landet i två delar. I över 70 år har spänningarna mellan Syd- och Nordkorea fortsatt att påverka världspolitiken, då kriget officiellt fortfarande pågår. I det här utbildningsklippet går vi igenom några av de centrala händelserna före och under kriget. Vi tittar även på hur kriget påverkat samhällsutvecklingen i Syd- och Nordkorea. Utbildningsklippet tar dessutom upp betydelsen av den 38:e breddgraden samt det kalla kriget. Du får även lära dig om ledarna Syngman Rhee, Kim Il Sung och Kim Jong Un. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 6 minuter.