I en enda vattendroppe kan det finnas otroligt mycket liv! Men vilken typ av liv – eller hur mycket – beror på var man hämtar droppen någonstans. En av veckans nya filmer är Livet i en droppe – i mikroorganismernas rike. Den här veckan tipsar vi också om nya utbildningsklipp och en helt ny film om det periodiska systemet.

Livet i en droppe – i mikroorganismernas rike
I en enda vattendroppe kan det finnas otroligt mycket liv! Men vilken typ av liv – eller hur mycket – beror på var man hämtar droppen någonstans. I den här filmen ska vi undersöka några av de pyttesmå mikroorganismer som lever där. Med hjälp av ett mikroskop upptäcker vi små encelliga djur och växter, alger, maskar, ägg, kvalster och kräftdjur. Vi tittar närmare på bland annat trögkrypare, ringmaskar, sötvattenslungsnäckor och vattenloppor. Mikroorganismernas förmåga att anpassa sig och överleva i de mest ogynnsamma förhållanden är anledningen till att det kryllar av liv i en enda vattendroppe! Målgrupp: från 11 år, Speltid: 14 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Periodiska systemet/Periodic table
Allting i vår värld är uppbyggt av atomer, som i olika kombinationer med varandra skapar alla ämnen och kemiska föreningar som finns. Vissa ämnen är så kallade grundämnen. De innehåller bara en sorts atomer. Dessa ämnen utgör alla andra ämnen och kemiska föreningar som finns. Hittills har man hittat drygt hundra olika grundämnen och de finns ordnade i det periodiska systemet, som är en karta över grundämnena och hur de förhåller sig till varandra. I den här filmen får du lära dig mer om periodiska systemet och om hur protoner, elektronskal och valenselektroner spelar roll för var i systemet ett ämne placeras. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 12 år, Speltid: 7 minuter.

Albert Einstein
Albert Einstein (1879–1955) är en av världens mest kända vetenskapsmän och en förgrundsgestalt inom fysiken. I det här utbildningsklippet möter du Albert Einstein och får en presentation av hans mest centrala upptäckter. Utbildningsklippet tar bland annat upp begrepp som E = mc2, relativitetsteorin, rumtid samt Manhattanprojektet. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 5 minuter.

Till detta utbildningsklipp finns:
Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper)
Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
Lärarhandledning

Olika naturtyper – Tundran
Vi besöker tundran, där marken konstant är frusen! Ordet tundra kommer från finskans tunturia som betyder trädlös slätt. Här växer nämligen inga träd, bara mindre buskar, gräs, lavar och mossor. Det finns tre typer av tundra: arktisk, antarktisk och alpin tundra. Dem lär vi oss mer om i det här klippet.
Målgrupp: från 10 år, Speltid: 4 minuter.

Olika naturtyper – Öken
Vi besöker olika ökenområden och undersöker vad det är som klassificerar en öken. Vilka växter och djur lever där? Och hur kommer det sig att jordens ökenområden snabbt sprider sig?

Det finns flera olika typer av öknar: sandöken, klippöken, stenöken, gräsöken och polaröken. Dem lär vi oss mer om i det här klippet. Målgrupp: från 10 år, Speltid: 5 minuter.

Vad är känsel och hur känner vi?
Känselsinnet är livsviktigt och skyddar oss från att bli allvarligt skadade! Så vad är känsel och vad händer i kroppen när vi känner något? I det här utbildningsklippet tar vi hjälp av tydliga exempel och grafik för att undersöka och visa hur känseln fungerar. Du får bland annat lära dig om beröring, tryck, känselkroppar, fria nervändar, inre känsel, känselzoner och känselspröt. Målgrupp: från 7 år, Speltid: 5 minuter.

Till detta utbildningsklipp finns:
Kahoot! (interaktivt quiz som testar elevernas kunskaper)
Klippkoll (elevhandledning med uppgifter och quiz)
Klippkoll lärarinfo (facit quiz samt Kahoot!-länk)
Lärarhandledning
Eduklips minilektion (en Grej of the Day att använda med utbildningsklippet)
Eduklips mall för att skapa en egen Minilektion