Vad är en historisk källa och vad kan de berätta om? Se vår nya film — Historiska källor. Vi har också släppt filmen Människan och eldens historia.

Historiska källor
För att förstå vår historia är källor väldigt viktiga. Men för att få hela historien måste man samla ihop flera olika källor, som pusselbitar. I den här filmen ska vi lära oss om olika typer av historiska källor och vad de kan berätta om historien. Vi går igenom källor som bilder, föremål, ljudinspelningar samt olika sorters skrifter. Vi lär oss också vad det innebär om en källa är avsiktlig eller oavsiktlig, samt hur betraktarens perspektiv kan påverka en historisk källa.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 16 minuter.

Människan och eldens historia/The History of Humans and Fire
Elden har i alla tider fascinerat, hjälpt och även skrämt oss människor. Den moderna människans föregångare, Homo Erectus, kan ha använt eld för över en miljon år sedan och kunskapen att göra upp eld möjliggjorde människans förmåga att anpassa sig till olika platser och sprida sig över jorden. I den här filmen kommer du få lära dig mer om den enorma betydelse som eld har haft i människans historia.

Du får följa eldens väg genom historien och får veta att den tidigt användes för att bryta malm, framställa porslin och glas, och forma metaller. Du får lära dig att krutet uppfanns på 1600-talet och användes för att spränga loss malm i gruvor och i vapen. Vidare går vi igenom eldens roll i ångmaskinen, som uppfanns på 1700-talet och revolutionerade tillverkning och transport, du får veta att tändstickor och säkerhetständstickor uppfanns i mitten av 1800-talet, och slutligen att dynamit och förbränningsmotorn var betydande uppfinningar under 1800- och 1900-talen.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 8 minuter.