Internet och sociala medier gör det enklare än någonsin att gömma sig bakom en falsk identitet. På SLI Play finns nu en ny film om grooming, catfishing och falsk flagg. Den här veckan har vi släppt hela sex nya filmer. Vill du lära dig mer om Kanada? eller är du nyfiken på Sveriges flyttfåglar? Kolla in veckans nyheter.

Falsk identitet på nätet – grooming, catfishing och falsk flagg
Internet och sociala medier gör det enklare än någonsin att gömma sig bakom en falsk identitet. Sådana kan utnyttjas i många sammanhang – i kärlek, politik eller för ekonomisk vinnings skull. Är du inte uppmärksam är det lätt att bli lurad! I den här filmen lär du dig vad grooming, catfishing och falsk flagg är. Dramatiserade exempel från verkligheten visar vilka risker som finns och tipsar om hur du skyddar dig. Du möter experten Moa Lindh som arbetar på Novahuset, en förening mot sexuellt våld på nätet. Du får även träffa författaren Jonathan Lundberg som har skrivit boken Från världskrig till nätkrig. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 13 minuter.

Platser i världen: Kanada
I den här filmen besöker vi världens näst största land – Kanada. Vi får lära oss om landets natur, klimat, historia, befolkning och resurser. Sedan tar vi en rundresa i Kanada och besöker några spännande geografiska platser, till exempel landets huvudstad Ottawa och Niagarafallen! Vi får även lära oss om varifrån namnet Kanada kommer och hur det kommer sig att landet har både franska och engelska som officiella språk. Målgrupp: från 10 år, Speltid: 15 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Plattektonik/Plate tectonics
För mer än 200 miljoner år sedan var all landmassa samlad i en enda superkontinent som kallas Pangea. Från den bildades våra nuvarande kontinenter efter att Pangea delat sig, och kontinenterna förflyttat sig till de lägen de har i dag. Detta är möjligt genom att jordskorpan består av stora plattor, tektoniska plattor. Plattorna rör sig åt olika håll med några centimeter varje år. I gränserna mellan plattorna kan vulkanisk aktivitet och jordbävningar förekomma beroende på hur plattorna rör sig i förhållande till varandra. I den här filmen får du lära dig om vulkaner, jordbävningar, spridningszoner, förkastningszoner och kollisionszoner. Du får även lära dig om hur bergskedjor bildas. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Fåglar som häckar i Sverige – flyttfåglar
Om våren och sommaren är naturen i Sverige full av fåglar. Men på vintern finns det inte alls lika många. Det beror på att många av våra fåglar är flyttfåglar! Det finns fåglar som flyttar till andra sidan jorden på hösten för att sedan komma tillbaka på våren, men det finns också fåglar som bara flyttar inom Sverige. Hur kommer det sig att så många fåglar flyttar egentligen? Med hjälp av en erfaren fågelskådare ska vi ge oss ut i naturen och undersöka dessa fåglar samtidigt som vi får lära oss om de fem vanligaste flyttfåglarna som vi har i Sverige! Målgrupp: från 7 år, Speltid: 12 minuter.

Första världskriget – en översikt i färg
Ett skott i Sarajevo sommaren 1914 blir starten för första världskriget. Unga män skyndade sig att bli soldater – rädda för att de skulle missa kriget annars. Men det skulle bli ett fyra år långt krig där 20 miljoner människor skulle dö, och lika många skadas. Europas allianser skulle dra in över hundra länder i kriget – runt hela världen. Under krigsåren utvecklades nya vapensystem som flyg, ubåtar och stridsvagnar som påverkade krigföringen. Genom Europa grävdes skyttegravar som gjorde kriget stillastående. Vid krigets slut var den gamla världen borta, och nya stormakter ritade om världskartan. Freden i Versailles skulle aldrig riktigt avsluta kriget utan hat och misstroende skulle fortsätta pyra. Filmen ger en översikt av första världskrigets orsaker – händelser – och konsekvenser. Målgrupp: från 12 år, Speltid: 17 minuter.

Lavar och mossor
Tänk dig organismer som vi kan hitta nära Sydpolen, i djungeln och vid vulkaner. Organismer som bara växer några millimeter per år, men som kan leva i tusentals år. Nu ska vi få lära oss om lavar och mossor!

Lavar och mossor liknar varandra till utseendet men de är helt olika. Mossa är en växt – och lav är en organism där en eller flera svampar lever ihop med alger eller bakterier. Tillsammans med en biolog beger vi oss ut i naturen för att se vilka lavar och mossor som lever i Sverige – vi får se hur de ser ut, vilka egenskaper de har och hur de skiljer sig åt! Målgrupp: från 7 år, Speltid: 11 minuter.