Veckans filmsläpp är två filmer om mobiltelefoninätet, Tekniska system – Mobiltelefoninätet och Tekniska system – Mer om mobiltelefoninätet.

Tekniska system – Mobiltelefoninätet/Technical systems – The Mobile Phone Network
Nu för tiden tar vi nästan för givet att man alltid kan ringa och skicka meddelanden till varandra med en mobiltelefon som man kan ha i fickan. Men hur fungerar mobiltelefoninätet egentligen? Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Tekniska system – Mer om mobiltelefoninätet/Technical systems – More about the Mobile Phone Network
Mobiltelefoninätet är ett tekniskt system. För att kunna förstå hur olika tekniska system fungerar har man skapat olika begrepp för att förklara hur de olika delarna hänger ihop. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.