Veckans filmsläpp är två filmer om elnätet.

Tekniska system – Elnätet/Technical Systems – The Power Grid
Nu för tiden tar vi nästan för givet att man alltid kan ladda mobiltelefonen eller tända en lampa när vi vill. Men hur fungerar elnätet egentligen? Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Tekniska system – Mer om elnätet/Technical Systems – More about the Power Grid
Elnätet är ett tekniskt system. För att kunna förstå hur olika tekniska system fungerar har man skapat olika begrepp för att förklara hur de olika delarna hänger ihop. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 5 minuter.