Veckans filmsläpp är två filmer om vattensystemet och en film om UNHCR.

Tekniska system – Vattensystemet/Technical systems – The water supply system
Nu för tiden tar vi nästan för givet att man alltid kan få rent vatten ur kranen att dricka eller att duscha eller tvätta när vi vill. Men hur fungerar vattensystemet egentligen? Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Tekniska system – Mer om vattensystemet/Technical Systems – More about the Water Supply System
Vattensystemet är ett tekniskt system. För att kunna förstå hur olika tekniska system fungerar har man skapat olika begrepp för att förklara hur de olika delarna hänger ihop. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.

UNHCR/The UNHCR
UNHCR är FN’s flyktingorgan som leder och samordnar insatser för flyktingar runt om hela världen. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 3 minuter.