En högkultur är ett väl utvecklat samhälle, i jämförelse med andra samtida samhällen. I filmen Högkulturer – tidiga civilisationer lär vi oss om vad som kännetecknar en högkultur. Den här veckan har vi också utökat sortimentet med en film om universums uppbyggnad och en film om maskar.

Högkulturer – tidiga civilisationer
En högkultur är ett väl utvecklat samhälle, i jämförelse med andra samtida samhällen. Högkulturerna började etableras omkring 3 000 år före vår tideräkning. I den här filmen ska vi titta lite närmare på några tidiga civilisationer i Mesopotamien, Egypten, Kina och Amerika. Vi lär oss vad som kännetecknar en högkultur, som skriftspråk och hierarkiska strukturer. Vi går också igenom begrepp som stadsstat, papyrus, dynastier och quipu. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 17 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Universums uppbyggnad: Materia, fysiska krafter och avstånd i rymden
Vilka beståndsdelar är universum uppbyggt av? Vad är till exempel mörk energi? Hur fungerar gravitationen i rymden? Hur långt är egentligen ett ljusår? Det ska vi undersöka. Vi lär oss begrepp som stark växelverkan, parsec och kosmisk bakgrundsstrålning. Vi undersöker även vad som är skillnaden mellan normal materia och mörk materia. Målgrupp: från 14 år, Speltid: 16 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Maskar/Worms
Rundmaskar, plattmaskar och ringmaskar. De tre stora grupperna av maskar är mycket avlägsna släktingar, med stora skillnader, men har ändå en del saker gemensamt, som gör dem till just maskar. I den här filmen får du lära dig mer om hur maskarna är uppbyggda, vad de äter och hur de fortplantar sig. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 5 minuter.