Nu finns dokumentären Rewild i sortimentet. Här får vi se exempel på vad rewilding kan vara och hur det kan minska effekterna av klimatförändringarna. Vi har också släppt en ny film om hormoner.

Rewild
Temperaturen stiger och den biologiska mångfalden kollapsar i en aldrig tidigare skådad hastighet. Nästan 60 % av alla vilda djur har försvunnit under de senaste 40 åren. Anledningen är alltid densamma: människan.

Men det finns en lösning: rewilding. Att i enorma områden begränsa mänsklig aktivitet för att återuppliva naturen och sedan låta alla levande varelser dra nytta av den. Vilda djur kan då frodas utan mänsklig inblandning. För att minska effekterna av klimatförändringarna menar FN att ett område så stort som Kina bör reserveras för rewilding.

Vi får bland annat följa med till Argentina där man återintroducerar jaguarer, 70 år efter att de drevs till lokal utrotning. Till Brasilien där Sebastião Salgado återplanterat en skog med två miljoner träd. Och till Sibirien där en far och son hoppas kunna avvärja klimatförändringarna genom att återinföra bisonoxar.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 59 minuter.

Hormoner/Hormones
Hormoner är något man ofta hör talas om i tonåren, eftersom de börjar frisättas i kroppen under puberteten. Men vad har de egentligen för funktion, och varför är de så viktiga för vår hälsa och vårt välbefinnande? Det kommer du få veta mer om i den här filmen.

Bland annat får du lära dig att hormoner, som produceras i körtlar i kroppen, är centrala för att reglera olika kroppsfunktioner, och att de påverkar kroppens tillväxt, ämnesomsättning, känsloreaktioner och könsmognad. Slutligen visar filmen hur obalans i hormonproduktionen kan ha negativa hälsoeffekter på kroppen.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Målgrupp: från 9 år, Speltid: 6 minuter.