Teknikhistorien är fylld av saker som har inneburit stora revolutionerande framsteg i mänsklighetens historia. I filmen, Teknikhistoria: Transporter, undersöker vi några olika transportmedel – ångmaskinen, bilen, tåget och flygplanet. Nya filmer på SLI Play den här veckan är Teknikhistoria: Transporter, Vulkaner, Kemins grunder: Fast, flytande, gas och en film om Tagghudingar.

Teknikhistoria: Transporter
Teknikhistorien är fylld av saker som har inneburit stora revolutionerande framsteg i mänsklighetens historia. Teknik handlar om människans strävan efter utveckling. Det handlar om att tillverka, använda och förbättra! I den här filmen undersöker vi några olika transportmedel – ångmaskinen, bilen, tåget och flygplanet. Vi lär oss om bakgrunden till och uppkomsten av uppfinningarna och de människor som stod bakom teknikutvecklingen. På vilket sätt var ångmaskinen en bidragande faktor till industriella revolutionen? Vad var det som gjorde bilen framgångsrik? Och hur länge varade den första flygturen? Det ska vi ta reda på i den här filmen om transporter. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 16 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Kemins grunder: Fast, flytande, gas
Världen består av olika ämnen som kan finnas i olika former: fasta ämnen, flytande vätskor eller som gas. I den här filmen ska vi lära oss om vad som påverkar ämnenas olika tillstånd och vi får veta att många av de ämnen som bygger upp världen kan finnas i alla tre former. Vad betyder egentligen aggregationstillstånd, plasma och kondensering? Det ska vi lära oss i den här filmen! Målgrupp: från 11 år, Speltid: 14 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Vulkaner/Volcanoes
Vulkaner bildas när magma från jordens inre når jordytan och stelnar. I den här filmen får du lära dig mer om vulkaner, lava, magma och pyroklastiska flöden. Du kommer också lära dig mer om några vulkaner på olika platser över hela världen. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Tagghudingar/Echinoderms
Trots att de saknar både huvud och hjärna är tagghudingarna både effektiva jägare och effektiva nedbrytare på havets botten. I den här filmen får du lära dig mer om både vad som skiljer och vad som förenar de olika tagghudingarna: sjöstjärnor, sjöborrar, sjöliljor, ormstjärnor och sjögurkor. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.