Nu finns filmen, Skönlitteraturens historia del 2, på SLI Play. I den här delen får vi lära oss mer om epokerna upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Nu finns också del 2 och del 3 i dokumentärserien, Fiskarnas rike, tillgängliga på SLI Play. Trilogin är nu komplett.

Skönlitteraturens historia, del 2: upplysningen, romantiken, realismen och modernismen
Den skönlitteratur som vi läser har skapats av mer än bara författarens fantasi. Den har påverkats och förändrats av sin samtid. Den västerländska skönlitteraturens historia kan delas in i olika epoker, tidsperioder. I den här filmen ska vi fördjupa oss i: upplysningen, romantiken, realismen och modernismen. Vi går igenom några betydande författare från varje epok och lär oss hur deras verk har påverkat skönlitteraturen. Vi lär oss även begrepp som satir, pseudonym och psykologisk realism. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 17 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Fiskarnas rike – Sjön
Natur- och dokumentärfilmaren Martin Falklind har under tre år utforskat Sveriges vattenmiljöer tillsammans med sitt filmteam. Resultatet är en unik trilogi som tar med tittaren på en magisk resa genom svenska älvar, sjöar och hav – Fiskarnas rike.

I denna relativt okända undervattensvärld möter vi märkliga organismer, finurliga fiskar samt vattenlevande fåglar och djur. Vi får också möta forskare, experter och de människor som lever längs och av våra vatten. Fiskarnas rike är en omtumlande resa, där insikten om att allt vatten hänger ihop blir påtaglig.

I andra avsnittet av Fiskarnas rike kommer vi till våra sjöar. Under näckrosorna bor fiskar och djur vars tillvaro vi vet förvånansvärt lite om. Vi träffar forskare och får stifta bekantskap med Sveriges största insjöfisk, en rovfisk som kan bli tre meter lång. Men det är den glupska gäddan med sina sexhundra tänder som har huvudrollen i detta avsnitt. Vi får reda på att övergödning och brist på rovfisk hänger ihop och vi får se hur gröna insjöar återställs till de klara bad- och fiskesjöar de en gång var. Vi träffar också insjöfiskare från Mälardalen som visar hur de jobbar med ett hållbart fiske. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 42 minuter.

Fiskarnas rike – Havet
Natur- och dokumentärfilmaren Martin Falklind har under tre år utforskat Sveriges vattenmiljöer tillsammans med sitt filmteam. Resultatet är en unik trilogi som tar med tittaren på en magisk resa genom svenska älvar, sjöar och hav – Fiskarnas rike.

I denna relativt okända undervattensvärld möter vi märkliga organismer, finurliga fiskar samt vattenlevande fåglar och djur. Vi får också möta forskare, experter och de människor som lever längs och av våra vatten. Fiskarnas rike är en omtumlande resa, där insikten om att allt vatten hänger ihop blir påtaglig.

I tredje delen av Fiskarnas rike är de svenska haven i fokus. Vi får möta hajar som kan bli upp till tio meter långa och vi får lära känna några av de märkligaste varelserna som lever i våra havsdjup. Programledaren Martin Falklind berättar den fantastiska historien om den blåfenade tonfiskens återkomst till Sverige och han tar reda på var torsken har tagit vägen. I avsnittet om havet kastas vi mellan oro och hopp. Vi får se stora trålare som fiskar till fodermjölsindustrin och vi får ta del av en framgångsrik fiskförvaltning, där kurvorna för både arbetstillfällen och fisk har vänt uppåt. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 46 minuter.

Enkla maskiner – Hjulet/Simple machines – The wheel
Hjulet är en av människans äldsta uppfinningar och en så kallad enkel maskin. I den här filmen ska vi titta på hur hjulet förhåller sig till mekanikens gyllene regel:” Det som vinns i kraft förloras i väg … och tvärt om”. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 5 minuter.

Nässeldjur/Cnidarians
Nässeldjur har fått sitt namn på grund av sin egenskap att kunna brännas. Till gruppen nässeldjur hör maneter och koralldjur. I den här filmen får du lära dig mer om hur nässeldjuren lever, äter och fortplantar sig. Du får även lära dig mer om de två olika formerna ett nässeldjur kan ha: polyper eller anemoner. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 5 minuter.