Torka och översvämningar drabbar allt fler människor runt om i världen. Två av veckans filmsläpp handlar om vatten. En film undersöker hur människan påverkar världens vatten och en film handlar om glaciärer i klimatförändringarnas tid.

Vart tar vattnet vägen? Hur människan påverkar vattnets kretslopp
I den här filmen ska vi undersöka hur vi människor påverkar världens vatten. Vi börjar med att titta på hur vattnets kretslopp ser ut för att sedan undersöka hur kretsloppet störs när vi exempelvis bygger dammar, bevattnar åkrar eller hugger ned skogar. Vad är en reservoar? Vad är konstgjort grundvatten? Och vad innebär dränering? Det ska vi ta reda på! Målgrupp: från 11 år, Speltid: 13 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Glaciärer – is- och snövärldar i klimatförändringarnas tid
Glaciärer består av fruset vatten och de är särskilt hotade av den globala uppvärmningen. Vi ska få se hur en glaciär är uppbyggd och hur den formar landskapet. Under filmens gång lär vi oss bland annat begrepp som firn, glaciärtunga och morän. Vi besöker också Aletschglaciären i Alperna och jämför fotografier från olika århundraden för att se hur ismassorna har krympt. Vilka förhållanden krävs för att en glaciär ska kunna bildas? Varför är glaciärens smältvatten grumligt? Det ska vi få reda på! Målgrupp: från 12 år, Speltid: 15 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Svampdjur/Sponges
Svampdjuren är märkliga varelser. De är så enkla i sin uppbyggnad att de inte har någon hjärna eller något hjärta, ingen ryggrad, ingen mage eller mun. Men de är faktiskt djur. I den här filmen får du lära dig om svampdjuren. Hur de ser ut, äter och fortplantar sig. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 5 minuter.

Enkla maskiner – Skruven/Simple machines – The screw
Skruven är en så kallad enkel maskin. I den här filmen ska vi titta på hur skruven fungerar och hur den förhåller sig till mekanikens gyllene regel:” Det som vinns i kraft förloras i väg … och tvärt om”. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.