Den här veckan har vi utökat sortimentet med fyra nya filmer. I en av filmerna får vi lära oss mer om överkänslighet; symtom som kan uppstå och vad man kan göra för att lindra. På SLI Play kan du nu också se del 1 i dokumentärserien Fiskarnas rike.

Vi lär oss om: Överkänslighet
En del människor kan reagera på sådant som de äter eller på andra sätt kommer i kontakt med. Detta kan bero på att man är överkänslig mot ett ämne. I den här filmen ska vi lära oss om överkänslighet! Vi går igenom några av de vanligare överkänsligheter som man kan drabbas av, som av laktos, gluten eller doft. Vi tittar på symptom som kan uppstå och vad man kan göra för att lindra besvären. Vi går även igenom läkemedelsöverkänslighet, elöverkänslighet och den så kallade sjuka hus-sjukan. Målgrupp: från 12 år, Speltid: 12 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Fiskarnas rike – Älven
Natur- och dokumentärfilmaren Martin Falklind har under tre år utforskat Sveriges vattenmiljöer tillsammans med sitt filmteam. Resultatet är en unik trilogi som tar med tittaren på en magisk resa genom svenska älvar, sjöar och hav – Fiskarnas rike. I denna relativt okända undervattensvärld möter vi märkliga organismer, finurliga fiskar samt vattenlevande fåglar och djur. Vi får också möta forskare, experter och de människor som lever längs och av våra vatten. Fiskarnas rike är en omtumlande resa, där insikten om att allt vatten hänger ihop blir påtaglig.

I första avsnittet får vi följa med programledare Martin Falklind på en resa i våra strömmande vatten. Vi möter vandrande fiskar, hotade urtidsdjur och simmande strömstarar – alla beroende av forsande vatten. Huvudrollsinnehavaren i detta avsnitt är laxen, en fisk med superkrafter. Vi hälsar på i en älvdal där forsarna tystnat. Vi får se hur djur, växter och människor påverkas av storskalig vattenkraft, men vi får också se hur mänskliga insatser bidrar till en bättre framtid för livet längs vattendragen. Hundratals mil av bäckar och åar har återställts i Sverige, merparten av frivilliga insatser. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 45 minuter.

Snäckor/Gastropods
Snäckorna ingår tillsammans med musslor och bläckfiskar i gruppen blötdjur. I den här filmen får du lära dig mer om hur de ser ut och hur de lever sina liv, både på land och i hav. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Enkla maskiner – Blocket och taljan/Simple machines – The Block and tackle
Blocket är en så kallad enkel maskin. I den här filmen ska vi titta på hur blocket förhåller sig till mekanikens gyllene regel:” Det som vinns i kraft förloras i väg … och tvärt om”. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.