Nu finns höstens nya utbildningsklipp från Eduklips tillgängliga på SLI Play.

Eduklips erbjuder över 400 korta utbildningsklipp – ett viktigt verktyg för lärare och elever för att kunna introducera, inspirera, förklara eller repetera något, även när tiden är knapp.

Eduklips har utbildningsklipp inom de flesta skolämnen, för grundskola och gymnasium. Alla de korta faktafilmerna (3–6 minuter) har tydliga kopplingar till den svenska läroplanen.

Till utbildningsklippen finns pedagogiska verktyg som till exempel Klippkoll, Eduklips minilektion (GOTD) och Undersök djuret. Nyhet i höst är Undersök staden (elevmall).

Eduklips Hösten 2022 (katalog)