Nu är vi framme vid vårterminens sista filmsläpp, som är Livscykelanalys. Nu gör vi ett uppehåll över sommaren och är tillbaka med nya filmer till höstterminen. Vi önskar er en skön sommar!

Livscykelanalys/Life cycle analysis
Livscykelanalys – LCA är en metod för att ta reda på hur stor en produkts totala miljöpåverkan är. Man tittar på materialframställning, tillverkning, användning och avfallshantering för att få en helhetsbild och kunna jämföra olika faser ur en produkts hela liv. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 5 minuter.