Klimatförändringar och global uppvärmning är något vi hör talas om nästan varje dag. En av veckans nyheter på SLI Play är Klimatförändringar – orsaker och lösningar.

Klimatförändringar – orsaker och lösningar
I den här filmen ska vi reda ut flera begrepp som är viktiga att förstå, när vi pratar om klimatförändringar och global uppvärmning. Vi lär oss till exempel om växthuseffekten, albedoeffekten och vad begrepp som utsläppsrätter och växthusgaser egentligen innebär. Vi ska också gå igenom olika klimatlösningar, alltså vad som kan göras för att bromsa den globala uppvärmningen. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 17 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Prinsens resa
En gammal ap-prins lider skeppsbrott och blir strandad på en för honom ny och okänd plats. Skadad och vilse upptäcks han av den unge Tom. Tom visar prinsen ett samhälle han aldrig ens kunnat drömma om; en helt ny värld. Men alla är inte nöjda med den nya gästens närvaro och är i stället rädda för att han kommer att förändra deras trygga liv. Målgrupp: från 7 år, Speltid: 77 minuter.

Mångfotingar/Myriapods
Mångfotingar tillhör leddjuren och delas upp i enkelfotingar och dubbelfotingar. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.