Nu finns en ny film om atomer och molekyler. I den här filmen får du veta mer om våra minsta byggstenar.

Atomer och molekyler/Atoms and Molecules
Allt i universum består av små byggstenar som kallas atomer. Och nästan alla atomer är kopplade till andra atomer, som då bildar molekyler. Atomer är för små för att se ens genom ett mikroskop, så vi använder modeller för att representera dem.

I den här filmen får du veta mer om våra minsta byggstenar. Till exempel kommer du få lära dig att ämnen som består av bara en sorts atomer kallas element, och att ämnen som består av flera olika typer av atomer kallas kemiska föreningar.

Slutligen kommer filmen visa atomernas ständigt pågående kretslopp, där atomer aldrig försvinner, utan bara omvandlas till nya ämnen.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 6 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.