Har du någon gång funderat över var sanden på en sandstrand kommer ifrån, eller hur böljande landskap med bördiga åkrar blivit till? Den här veckan har vi släppt en ny film om vittring.

Vittring/Weathering
Har du någon gång funderat över var sanden på en sandstrand kommer ifrån, eller hur böljande landskap med bördiga åkrar blivit till? Till stor del består världens finfördelade landmassa av material som en gång varit berg, men som under lång tid sönderdelas. Den processen kallas vittring.

I den här filmen får du lära dig om olika typer av vittring, t ex att mekanisk vittring kan ske genom frostsprängning eller temperaturväxlingar, eller att vittring kan ske biologiskt med trädrötter och lavar, eller kemiskt genom processer med vatten. Slutligen får du veta varför vittring är en livsviktig del för växternas näringsförsörjning.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.