Den här veckan har vi släppt en ny film om salter. Filmen finns i en svensk och en engelsk version.

Salter/Salts
Salt är något du säkert använder nästan dagligen. Men vet du vad natriumklorid är för något? Faktiskt samma sak. Det finns en mängd olika sorts salter, och bara vissa lämpar sig för förtäring.

I den här filmen får du lära dig att alla salter är uppbyggda av joner, alltså elektriskt laddade atomer, och att de ofta har mycket starka bindningar och bildar kristaller. Vidare får du veta att salter kan bildas på flera sätt, t ex när syra reagerar med ett basiskt ämne eller när syror reagerar med metaller eller metalloxider. Du får också veta att nitrater är salter från salpetersyra och att de innehåller kväve och är lösliga i vatten, att gips är ett exempel på saltet sulfat, samt att karbonater är salter från kolsyra, och slutligen att kalciumkarbonat återfinns i bland annat kalksten.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 7 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.