Naturen genomgår en ständig förvandling, det som vi kallar för evolution. Arter förändras med tiden. En av veckans nya filmer är Människans släktträd. I veckans filmer lyfter vi också tre av vårens nyheter från Eduklips, Den stora återställningen. Den stora återställningen innehåller tre utbildningsklipp; Vår världsbild, Städerna och Ekonomin.

Människans släktträd
Naturen genomgår en ständig förvandling, det som vi kallar för evolution. Arter förändras med tiden. Nya arter uppstår och andra dör ut. I den här filmen ska vi lära oss om några av människans förfäder, som till exempel Homo habilis och Neandertalmänniskan. Vi kommer bland annat att få se hur utvecklingen till upprätt gång innebar många anatomiska förändringar, samt hur utvecklingen av människoarternas hjärnor har sett ut genom historien. Vi lär oss också vad Out of Africa-hypotesen innebär. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 16 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Galaxer/Galaxies
En galax är en samling av materia i världsrymden. Vårt solsystem ligger i galaxen Vintergatan och vår närmsta granngalax är Andromedagalaxen. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.

Victor och Josefine
I kloakerna under en värld av stora björnar lever den lilla musen Josefine i musvärlden med alla andra möss. Bland mössen hatar man björnar (men samlar på bebisbjörnarnas mjölktänder!). När Josefine möter den hungriga björnen Victor uppstår en osannolik vänskap. Att vara vän med en björn visar sig dock inte vara helt problemfritt… Filmen bygger på böckerna om Victor och Josefine (Ernest och Celestine) av Gabrielle Vincent. Målgrupp: från 4 år, Speltid: 81 minuter.

Den stora återställningen
Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits: Avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor, främja fred och rättvisa – och lösa klimatkrisen. Den stora återställningen innehåller tre utbildningsklipp; Vår världsbild, Städerna och Ekonomin.

Den stora återställningen: Vår världsbild
I det här utbildningsklippet förklarar genetikern och miljöaktivisten David Suzuki varför vi måste ändra vår världsbild. Istället för en egocentrisk världsbild behövs en ekocentrisk världsbild, där naturens samspel står i fokus. Målgrupp: från 14 år, Speltid: 3 minuter.

Den stora återställningen: Städerna
I det här utbildningsklippet utmanar designern Bruce Mau oss att se hur vi kan förändra sådant som vi trott varit permanent, för att inom en nära framtid leva långsiktigt hållbart. Målgrupp: från 14 år, Speltid: 4 minuter.

Den stora återställningen: Ekonomin
I det här utbildningsklippet ger ekonomen Armine Yalnizyan sin personliga bild av vårt svårt dysfunktionella ekonomiska system – och vad vi måste göra för att kunna överleva 2000-talet. Målgrupp: från 14 år, Speltid: 3 minuter.