Den här veckan har vi förutom med spelfilmen Aya och häxan utökat sortimentet med en film om stjärnor och en film om genteknik. Vi vill också tipsa om två av vårens nya utbildningsklipp; Sverige och jämställdheten och Vem var Maria från Magdala?

Stjärnor/Stars
Stjärnor är solar. Solar är stora gasklot och i solarnas kärnor omvandlas väteatomer till helium genom fusion. Då frigörs energi. Stjärnor bildas av nebulosor. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 11 år, Speltid: 4 minuter.

Aya och häxan
Aya växer upp på ett barnhem utan att ha en aning om att hennes mamma hade magiska krafter. På något sätt lyder såväl barn som vuxna på hemmet alltid hennes minsta vink. Men livet tar en ny vändning när en mystisk familj bjuder in henne i sitt hem. Målgrupp: från 6 år, Speltid: 82 minuter.

Vi lär oss om: Genteknik – möjligheter och risker
Vi människor består av flera biljoner celler som förnyas och förändras naturligt. Men de kan också påverkas med människans hjälp – då kallas det för genteknik. Genteknik innebär att man förändrar arvsanlag hos levande organismer. Vad betyder det? Det ska vi lära oss! Vi går också igenom vad stamceller och celldelning är för något, och begrepp som GMO, genterapi och genreglering förklaras. Vi avslutar filmen med att undersöka CRISPR-Cas9 – den så kallade gensaxen – och diskuterar några av de möjligheter och risker som genteknik för med sig. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 14 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Sverige och jämställdheten
Sverige ses ofta som ett föregångsland i jämställdhetsfrågor – men så har det inte alltid sett ut. I det här utbildningsklippet tittar vi närmare på några historiskt viktiga händelser. De har alla bidragit till att Sverige har blivit ett mer jämställt land. Vi tar även upp varför jämställdhet är så viktigt att det har fått ett eget mål: Nr 5 i Globala målen. Målgrupp: från 10 år, Speltid: 6 minuter.

Vem var Maria från Magdala?
Maria från Magdala – även känd som Maria Magdalena – var en av Jesus mest lojala anhängare. Hon blev bland annat vittne till Jesus korsfästelse och uppståndelse. Det här animerade utbildningsklippet berättar om vem hon var samt hennes betydelse inom kristendomen. Målgrupp: från 12 år, Speltid: 2 minuter.