Den här veckan har vi utökat sortimentet med en film om kastsystem och karma och en film om avloppsreningsverk. Nu finns även spelfilmen Perfect 10 på SLI Play.

Kastsystem och karma – människosynen i Indien
Indien brukar kallas för världens största demokrati. Trots landets modernisering delar befolkningen fortfarande in sig i ett slags system som sedan länge har präglat livet i Indien: kastsystemet. Vi börjar med att titta på hur tolkningen av hinduismen i Indien påverkar sättet att tänka på karma och återfödelse. Vi lär oss även hur britterna utnyttjade kastsystemet, när de koloniserade Indien. Filmen förklarar begrepp som samsara, hemgift och atman. Filmen avslutas med att titta närmare på hur kvinnor och flickors situation ser ut i landet, och varför Indien kan betraktas som ett farligt land att leva i som kvinna. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 18 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett interaktivt quiz!

Avloppsreningsverk/Waste treatment plants
Spillvatten från våra hushåll måste renas innan det kan släppas ut i naturen. På avloppsreningsverket sker reningen bland annat mekaniskt och i olika bassänger. Filmen finns i en svensk och en engelsk version. Målgrupp: från 9 år, Speltid: 4 minuter.

Perfect 10
14-åriga Leigh bor med sin pappa i utkanten av Brighton. Hon tränar hårt för sin framtid som gymnast och kämpar samtidigt för att få ihop terminsavgifterna. När en äldre halvbror, som Leigh inte visste fanns, dyker upp förändras tillvaron. Målgrupp: från 13 år, Speltid: 83 minuter.