I filmen Historien om miljonprogrammet undersöker vi hur miljonprogrammet blev verklighet, hur det finansierades och hur resultatet blev. Fler nyheter den här veckan är Drogakuten och Kolväten.

Historien om miljonprogrammet
Så sent som år 1960 saknade 30 % av svenska bostäder egen toalett, och det rådde dessutom bostadsbrist i landet. 1963 lovade statsminister Tage Erlander att en miljon moderna bostäder skulle byggas under 10 år. Det blev miljonprogrammet. Idag är det många som bor i dessa områden, men inte alla känner till historien bakom detta gigantiska byggprojekt, som bidrog till framväxten av välfärdssamhället.

I den här filmen undersöker vi hur miljonprogrammet blev verklighet, hur det finansierades och hur resultatet blev.

Målgrupp: från 13 år, Speltid: 20 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor, fördjupningsuppgifter samt ett quiz!

Drogakuten
Ida har flyttat från sin hemstad för att plugga. Men när hon återvänder över ett lov slängs hon tillbaka till det gemensamma missbruk hon byggt upp med barndomsvännen Otto. När Otto riskerar att dö av en överdos tvingas Ida riskera den trygga framtid hon byggt upp, genom att ringa 112.

Det här är en film för elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om beroendeframkallande medel i ämnet biologi eller idrott och hälsa, men kan även användas som underlag i diskussioner kring svensk drogpolitik och det svenska rättssystemet.

Målgrupp: från 14 år, Speltid: 13 minuter.

Till filmen finns en handledning med bland annat diskussionsfrågor och fördjupningsuppgifter.

Kolväten/Organic chemistry – hydrocarbons
Kolväten finns i många olika former, och består av enbart kol- och väteatomer i olika kombinationer. Bensin, fotogen, diesel och gasol är alla exempel på kolväten som vi använder till vardags.

I den här filmen ska vi titta närmare på hur kolväten får olika egenskaper beroende på hur många kolatomer molekylen innehåller. Du får t ex lära dig att gasen metan innehåller en kolatom, följt av etan, propan, butan och pentan, samt att mättade kolväten kallas alkaner.

Vidare får du veta att omättade kolväten med dubbelbindning kallas alkener och de med trippelbindning kallas alkyner och att dessa lätt reagerar med andra ämnen. Du får också reda på att plastpåsar och syntettyger ofta är tillverkat av polymerer.

Målgrupp: från 11 år, Speltid: 7 minuter.

Filmen finns i en svensk och en engelsk version.